Menu
Health / Wonen

Hoe zorgt u voor een goede luchtkwaliteit bij u thuis?

Luchtkwaliteit is erg van belang in een huis. Onvoldoende luchtkwaliteit kan namelijk gezondheidsklachten en ziekte veroorzaken. Ziekte en gezondheidsklachten zijn van invloed op uw arbeidsproductiviteit, want u als werknemer kan hierdoor uitvallen en inkomsten mislopen. In dit artikel wordt besproken waarom goede luchtkwaliteit van belang is en hoe de luchtkwaliteit gemeten kan worden.

Hoe ontdek je een afwijking in de luchtkwaliteit?

Afwijkingen in de luchtkwaliteit kunnen ontstaan doordat er onvoldoende ramen geopend kunnen worden. De luchtkwaliteit moet gemonitord worden om klachten te voorkomen. Dit kan onder andere door een luchtkwaliteitsonderzoek te laten plaatsvinden.

De luchtkwaliteit ligt grotendeels in de handen van de bewoners van het huis. De bewoners zijn verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid, veiligheid en hun welzijn, maar ook van hun medebewoners.

Wat zijn aanleidingen om een luchtkwaliteitsonderzoek te laten plaatsvinden?

Gezondheidsklachten die u ervaart naar aanleiding van een onvoldoende luchtkwaliteit kunnen aanleiding geven tot onderzoek. Voorbeelden van gezondheidsklachten zijn: benauwdheid, concentratieverlies en hoofdpijn. Daarnaast kunt u een onaangename geur ervaren wanneer de lucht van onvoldoende kwaliteit is.

Hoe kunt u of een specialistisch bedrijf de luchtkwaliteit onderzoeken?

Een voorbeeld hoe een fysische luchtkwaliteitsonderzoek wordt uitgevoerd is als volgt:

Stap 1: het onderzoek wordt ingericht op basis van het klachtenbeeld.
Stap 2: het vertrekpunt is het uitvoeren van een oriënterend luchtonderzoek.
Stap 3: naar aanleiding van het oriënterend onderzoek wordt bepaald of verder onderzoek nodig is.
Stap 4: mocht dit nodig zijn, kan door middel van een duurmeting worden vastgesteld waar het probleem zich bevindt.

Het fysische luchtonderzoek kan worden uitgebreid of gecombineerd worden met metingen naar chemische of microbiologische parameters.

Hoeveel micro organismen bevinden zich eigenlijk in uw huis?

Inzicht in de hoeveelheid micro organismen kan in kaart worden gebracht met een microbiologisch luchtonderzoek. Een verhoogde concentratie van micro organismen kan gezondheidsklachten veroorzaken. Het is van belang om de luchtkwaliteit in de hand te houden.

Welke oplossingen kunnen de luchtkwaliteit verbeteren?

Oorzaken die naar voren komen worden vastgelegd in een rapport. Naar aanleiding van de oorzaken wordt gekeken naar mogelijke oplossingen. Wanneer een bepaald probleem is geconstateerd, kan door middel van vervolgmetingen exact worden vastgesteld wat de oorzaak is en welke oplossing toegepast kan worden. U wordt geadviseerd op het gebied van de oplossingen.