Menu
Vrije tijd

Lichtjesroute Eindhoven van 18 september t/m 8 oktober

Voor Eindhoven is de Lichtjesroute een bijna vanzelfsprekendheid. Dat achter dit jaarlijkse fenomeen een gigantische organisatie van menskracht en materieel schuil gaat beseft bijna niemand.

Dat alles door onbezoldigde vrijwilligers geschiedt, is vrijwel nergens bekend. Wat moet er zoal gebeuren om elk jaar vanaf 18 september tot de tweede zondag in oktober in Eindhoven de Lichtjesroute te laten branden? Allereerst moeten er mensen en middelen zijn om de organisatie vorm te geven. Ten tweede moeten er ideeën, technische kennis, en technische middelen zijn om de uitvoering gestalte te geven. Ten derde moet er enorm veel werkkracht zijn om de lampjes, de ornamenten en de projecten op te hangen en later weer af te bouwen. Ten vierde moet de opslag van materialen, het onderhoud van de materialen en het materieel, het herstel en onderhoud van bestaande en nieuwe ornamenten en projecten geregeld zijn in de rustperiode.

Lees hier meet over de Lichtjesroute in Eindhoven!