Menu
Algemeen / InnerBeauty

Het ontstaan van yin en yang

Je bent vast bekend met het yin en yang symbool. Een rondje die in tweeën wordt gedeeld door een S. De linkerhelft is wit en de rechterhelft is zwart. In de linkerhelft zit een zwarte stip en in de rechterhelft een witte stip. De oppervlakte van het witte gedeelte is precies gelijk aan de oppervlakte van het zwarte gedeelte en ze lijken elkaar in evenwicht te houden. En dat is precies waar het bij yin en yang omgaat; twee tegenovergestelde krachten die elkaar in evenwicht houden. De cirkel waarin de yin en yang gevangen zitten wordt de Tao genoemd. Yin en yang zijn van oorsprong Chinese begrippen. In dit artikel ga je er alles over te weten komen.

Meer dan tegenstellingen

Over het algemeen wordt gedacht dat yin en yang vooral gaat over tegenstelling. In werkelijkheid gaat het eigenlijk veel meer om elkaar aanvullende waarden. Hoe dat zit lees je verderop.

Oorsprong

Yin en yang kent zijn oorsprong in China. De Tao is wat de chinezen alles benoemen wat er is en niet is; alles in het universum. Het is een vaag begrip omdat Tao niet te duiden of te begrijpen is. Dat is namelijk precies wat het is. De tegengestelde krachten van yin en yang is wat Tao is. Dit hoeven niet elkaar uiterste te zijn zoals helemaal wit of helemaal zwart maar waarden die bestaan in relatie tot elkaar. Niets is helemaal goed of helemaal kwaad. Al het goede heeft iets kwaads in zich en al het kwade heeft iets goeds in zicht. Het ene goede heeft meer kwaads in zich dan het andere maar ze verhouden zich altijd in een bepaalde relatie tot elkaar. Dit evenwicht tussen beide uiterste is wat yin en yang is en zoals het mooi is uitgebeeld in het yin en yang symbool. Beide uiterste kunnen niet op zich zelf bestaan. Zo moet het eerst nacht worden voordat het dag kan worden en eerst dag worden voordat het nacht kan worden. Voordat het eb kan worden moet het eerst vloed zijn geweest en andersom. De één kan niet zonder de andere bestaan en ze zijn niet alleen elkaars tegenovergestelde maar vullen elkaar ook aan.

In de Tao zijn yin en yang uitdrukkingsvormen die op zichzelf geen waarde vertegenwoordigen. Zo is een persoon nooit helemaal yin of helemaal yang.

Yin

Yin staat symbool voor vrouwelijkheid. Het staat tevens voor de donkere zijde van de maan of een berg. Er zijn tal van betekenissen die toegekend worden aan yin, de belangrijkste zijn:

 • Vrouwelijk
 • Maan
 • Water
 • Het Noorden
 • Passief
 • Introvert
 • Zwart
 • Nacht
 • Donker
 • De even getallen
 • Zachtheid
 • Kou
 • Aarde
 • Vocht
 • Water

Yang

Yang staat symbool voor mannelijkheid. Het staat tevens voor de lichte zijde van de maan of een berg. Er zijn tal van betekenissen die toegekend worden aan yang, de belangrijkste zijn:

 • Mannelijkheid
 • Zon
 • Vuur
 • Het Zuiden
 • Actief
 • Extrovert
 • Wit
 • Dag
 • Licht
 • De oneven getallen
 • Hardheid
 • Warmte
 • Wereld
 • Droog
 • Vuur

Belangrijke principes

Om yin en yang goed te kunnen begrijpen is het goed om kennis te hebben van de belangrijkste principes van het begrip yin en yang. Deze zijn:

 • Yin en yang zijn een continue en dynamisch proces en het is niet statisch. Het stopt nooit, wat betekend dat er nooit een evenwicht zal ontstaan wat tot het einden ter tijden van kracht zal blijven. De krachten van yin werken in op de krachten van yang en samen houden ze elkaar in evenwicht.
 • Zonder yin kan er ook geen yang zijn en andersom. We kunnen dus niet over iets zeggen dat iets yin is als er ook niet (een klein beetje) yang in zit.
 • Pas als we dingen met elkaar gaan vergelijken ontstaat er iets wat we yin en yang noemen. Als we bijvoorbeeld spreken over regen dan is dit gewoon regen, druppels die uit de lucht vallen. Pas als we regen gaan vergelijken met de toestand waarin het droog is, geen neerslag valt, dan creëren we daarmee een yin en yang evenwicht tussen regen en droogte.
 • Yin en yang zijn altijd met elkaar verbonden. Als de ene kracht groter wordt dan neemt de andere af. Als het dag begint te worden dan neemt de duisternis van de nacht af en andersom.
 • Yin is de veroorzaker van yang en andersom. De nacht veroorzaakt dat het weer dag wordt en de dag veroorzaakt dat het weer nacht wordt. Droogte veroorzaakt dat het weer zal regenen en andersom. Dit zien we bij veel (natuur) fenomenen terug.
 • Niets is volledig yin of yang.
 • Dat yin en yang elkaar in evenwicht houden betekend niet dat ze beide voor 50% in iets vertegenwoordigd zijn. Zo is een persoon niet 50% vrouwelijk en 50% mannelijk. De ene persoon kan voor 90% vrouwelijke eigenschappen hebben en voor 10% mannelijke eigenschappen terwijl de andere voor 15% vrouwelijke eigenschappen heeft en voor de overige 85% mannelijke eigenschappen. De som is altijd 100% en het is iets wat dynamisch is, wat betekend dat deze wegingen over de tijd kunnen veranderen.