De grote badkamerenquête: vrouwen wassen zich vaker én langer dan mannen

De grote badkamerenquête: vrouwen wassen zich vaker én langer dan mannen

Met de grote badkamerenquête is interieurspecialist Zelfbouwmarkt de badkamergewoonten van de Vlaming nagegaan. Maar liefst 1057 Vlamingen gaven hun badkamergeheimen vrij. Dit leverde enkele opmerkelijke resultaten op, die gebundeld werden in het eerste nummer van het gloednieuwe glossy magazine dat Zelfbouwmarkt deze week uitbrengt. Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen zich vaker baden of douchen dan mannen en dat ze dit ook vaker als een ontspanningsmoment beschouwen. Verder werd ook bewijs gevonden voor het allergrootste badkamercliché: vrouwen spenderen aanzienlijk meer tijd in de badkamer dan mannen. Daarnaast gaf een derde van de respondenten toe dat ze wel eens samen met hun partner onder de douche of in bad gaan en blijkt dit getal, opmerkelijk genoeg, significant hoger te liggen bij mensen met inwonende kinderen. Ten slotte wierp dit onderzoek ook een blik op de droombadkamer van de Vlaming.

Vrouwen hygiënischer dan mannen?
Vlamingen zijn propere mensen. 64,4% van de respondenten gaf aan meermaals per week een douche of bad te nemen en ongeveer een derde (31,6%) van de respondenten doet dit zelfs dagelijks. Opvallend is echter het verschil tussen mannen en vrouwen. Terwijl 24,1% van de mannelijke respondenten elke dag een bad of douche neemt, ligt dit aantal met 44,8% gevoelig hoger bij vrouwen.

Zijn vrouwen hygiënischer dan mannen? Of moeten we de oorzaak elders zoeken? Mannen lijken in ieder geval meer bezig met het besparen van water in de badkamer dan vrouwen. Zo vermeldt 43,6% van de vrouwelijke respondenten dat ze geen water besparen in de badkamer. Bij mannen ligt dit aantal veel lager (17,3%). Gewoon een excuus, of misschien toch deels de oorzaak waarom mannen zich net iets minder vaak baden of douchen dan vrouwen?

Clichés bevestigd: vrouwen langer in de badkamer
Naast het feit dat ze vaker een douche of bad nemen, wil het cliché ook dat vrouwen urenlang in de badkamer spenderen, terwijl het bij mannen iets sneller mag gaan. Uit het onderzoek blijkt toch dat deze bewering niet ongegrond is. Zo vermeldt bijna driekwart van de mannen (71%) dat ze dagelijks gemiddeld 15 minuten of minder in de badkamer spenderen. 58,2 % van de vrouwelijke respondenten spenderen daarentegen gemiddeld een half uur per dag of meer in de badkamer.

Dat vrouwen langer in de badkamer spenderen heeft wellicht ook te maken met het feit dat baden of douchen voor hen, vaker dan bij mannen, een manier is om te relaxen. Voor 68,3% van de mannelijke respondenten is baden of douchen een zuiver functionele, hygiënische aangelegenheid. Maar liefst 74,6% van de vrouwen ziet dit echter ook als een moment om volledig tot rust te komen.

De droombadkamer van de Vlaming
De nood aan relaxatie in de badkamer zien we ook terug wanneer we vrouwen vragen naar de samenstelling van hun droombadkamer, ongeacht het budget. 42,4% van de ondervraagde vrouwen wil in haar badkamer maar al te graag een bubbelbad, terwijl slechts 20,6% van de mannen dit wenst. Ook andere verwennerijen zoals infraroodcabines (18,1%), stoomcabines (16,2%) en sauna’s (14,6%) vallen opmerkelijk meer in de smaak bij vrouwen dan bij mannen (met respectievelijk 6,4%, 7,3% en 10,3%).
Sfeer blijkt ook een heel belangrijk onderdeel van de badkamerervaring. Zo verlangt 44,6% van de respondenten sfeerverlichting en wil 37,7% ook wel van een streepje aangepaste muziek genieten in de badkamer. Ook hier stellen we vast dat vrouwen de grootste genieters zijn. Zo wenst 68,9% van hen sfeerverlichting en wil 55,4% een muziekinstallatie, ten opzichte van slechts 31% en 26,8% bij de mannen.

Boven alles blijft de Vlaming echter praktisch ingesteld. Zo kunnen een eenvoudig bad (85,1%), douche (96,7%) en wasbak (94,9%) niet in een droombadkamer ontbreken.

Romantisch samen in bad? Of gesteld op je privacy?
De Vlaming blijkt ook in de badkamer een romantische kant te hebben. Zo gaf een derde van de respondenten (32,9%) toe dat ze wel eens samen met hun partner onder de douche of in bad kruipen. Bijna een kwart van de deelnemers (22,6%) stelt dit zelfs minstens een keer per maand te doen.

Anderzijds zien we dat veel Vlamingen op hun privacy gesteld zijn in de badkamer. Van de respondenten die nooit samen met hun partner baden of douchen gaf slechts 12,4% aan dat ze zich wassen met de badkamerdeur open. Dit aantal ligt veel hoger bij mensen die geregeld met hun partner samen baden of douchen. Zo laat 54,5% van de mensen die dagelijks met hun partner onder de douche of in bad gaan de deur open staan.

Opvallend hier zijn de cijfers over mensen met inwonende kinderen. 36,2% van hen wast zich met de deur open, terwijl dit slechts bij 15,4% van de respondenten zonder inwonende kinderen het geval is. Bovendien valt op dat mensen met inwonende kinderen significant meer baden of douchen met hun partner. De helft van respondenten met inwonende kinderen (50,5%) doet dit wel eens, ten opzichte van slechts een kwart van diegene zonder inwonende kinderen (25,3%).

Lekker gelezen? Misschien vind je onderstaande berichten ook interessant: