Menu
Geen categorie / Werk

Werknemers willen gezonder en lekkerder lunchen

De huidige kantoorlunch is alles behalve naar tevredenheid van werknemers. Uit onderzoek blijkt dat 69% van de werknemers met gezondere producten wil lunchen. 60% geeft aan met lekkerdere producten te willen lunchen en 55% geeft aan duurzamere en milieubewustere producten te willen gebruiken tijdens de lunch.

Het onderzoek is uitgevoerd door de Buurtboer, leverancier van echt lekkere bedrijfslunches. Oprichter van de Buurtboer, Caroline van der Lande: “Er wordt steeds meer waarde gehecht aan de herkomst en kwaliteit van producten. Deze trend signaleren wij nu ook steeds meer bij bedrijven, de uitkomst van dit onderzoek is een mooie bevestiging.” Tevredenheid blijft achter tijdens de lunch

Werknemers blijken niet zo tevreden met hun huidige lunch. Ze geven hun lunch gemiddeld een 6,3. Meer dan de helft van de werknemers luncht samen met collega’s op kantoor. Ook koopt meer dan de helft de lunch zelf in. 33% gaat zelf naar de supermarkt (of een collega) en 18% koopt in via online supermarktketens. Bij ruim een kwart wordt er door middel van een externe cateringpartij geluncht. 52% zou graag meer variatie in producten zien en 61% geeft aan ontspanning belangrijk te vinden tijdens de lunch. De gemiddelde prijs voor een lunch bedraagt € 3,06.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 350 respondenten, deze groep bestaat geheel uit niet-Buurtboer klanten. Het volledige onderzoek is beschikbaar via onderstaande contactgegevens.