“Werkgever moet gratis fruit aanbieden”

“Werkgever moet gratis fruit aanbieden”

Bijna de helft (46 procent) van werkend Nederland vindt dat de werkgever gratis fruit op het werk moet aanbieden. Dat blijkt uit onderzoek van cateraar Eurest onder 637 werknemers.

Met name jongere werknemers tussen de 16 en 34 jaar (50 procent) en vrouwen (55 procent) vinden dat de werkgever gratis fruit moet verstrekken. Fruitverstrekking is een van de stimulansen die Eurest meer en meer ziet terugkomen bij organisaties. Paul Tijs, Managing Director van Eurest: “Gratis verstrekking van fruit zien we met name terug binnen kantoren en bij overheden. Wij verwachten dat steeds meer organisaties dit gaan doen. In de praktijk is deze stimulans soms nog lastig in te zetten, omdat bij veel organisaties onduidelijk is uit welk potje het moet worden gefinancierd.”

Toename gezonde alternatieven

De cateringbranche ziet steeds vaker dat werkgevers zich bekommeren om de gezondheid van haar werknemers en hiervoor bij de cateraar aankloppen. Een gezonde werknemer is productiever en door gezonde alternatieven aan te bieden, probeert de werkgever het ziekteverzuim te verlagen. De vraag naar gezonde producten binnen het bedrijfsrestaurant, van zowel werkgevers als werknemers, neemt daarom hard toe. Zo geeft 39 procent van de werknemers aan het afgelopen jaar vaker te kiezen voor gezonde alternatieven op het werk.

Toch zegt nog 28 procent van de mannelijke werknemers thuis doorgaans gezonder te eten dan op het werk. Bij vrouwen ligt dit percentage aanzienlijk lager: 7 procent. Dit verschil in keuzes is ook terug te zien in de keuze voor ongezonde snacks tijdens de lunch. Ruim een kwart van de mannelijke werknemers geeft toe de verleiding niet te kunnen weerstaan en te vaak te kiezen voor een ongezonde snack. En van de vrouwen kiest 10% te vaak voor een ongezonde snack tijdens de lunch.

Balans in bedrijfsrestaurant

Uit recent onderzoek van het Voedingscentrum blijkt dat 67 procent van Nederland voorstander is van bedrijfsrestaurants en sportkantines met alleen gezonde voeding, als maatregel tegen overgewicht. En uit het onderzoek van Eurest kwam naar voren dat ruim 61 procent van werkend Nederland vindt dat de werkgever gezonde voeding op het werk moet stimuleren.

Tijs: “Toch is een goed assortiment een kwestie van de juiste balans vinden. Menu’s moeten ervoor zorgen dat er in het restaurant altijd een gezonde keuze is. Natuurlijk is er ook plaats voor minder gezonde producten. De keuze ligt bij de werknemer. Wij gaan dat niet voor hen bepalen, maar we willen het de werknemer wel zo makkelijk mogelijk maken om te kiezen voor gezond.”